Sayyid Qutb och revolutioner

Sayyid Qutb sade när han eggade till revolutioner som förespråkades av Karl Marx:

”Islam är en revolutionär ideologi och en revolutionär metodik som vill riva världens sociala ordning och reformera den från grunden utmed sin teoretiska ideologi och metodik. Härmed vet du att ordet ”muslim” är en beskrivning på en världslig och revolutionär grupp. Islam formar denna grupp så att den kan vara ett medel för att få fram den världsliga revolutionen som islam ser fram emot.”1

Sammanfattningsvis nämner han revolutionerna flitigt i detta sammanhang. Revolutioner är ett upproriskt tankesätt som förespråkades av juden Karl Marx och de är de gamla Khawâridjs ideologi och metodik. Båda ideologierna har reformen som en gemensam nämnare. Khawâridj anser att den som gör en stor synd lämnar islam och att denne inte kan vara ledare för muslimerna. Marxisterna anser att revolutioner är en väg till reform och instabilitet. Dessa syndare vill inte att det islamiska landet skall vara stabilt. Ett stabilt land skulle i så fall innebära att de blir hindrade från allt detta som är det enda lugnande medlet för dem.

1Fî Dhilâl-il-Qur’ân (3/1446).