Sayyid Qutb är Takfîriyyûns källa

En person som präglas av fel kallar vi för innovatör. Alla innovatörer i den islamiska världen har tvetydiga uttalanden. De vet vilka fel de har och förväntar sig att Ahl-us-Sunnah kommer att klassificera dem som innovatörer.

Läs vad brodern Rabî´ bin Hâdî (hafidhahullâh) har skrivit om Sayyid Qutb och hans panteism och förtal av ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh). Likaså finns det en tendens till Takfîr i Sayyid Qutbs böcker. Många Takfîriyyûn argumenterar med Sayyid Qutbs böcker.