Sa´y innan Tawâf

Fråga: När min moder vallfärdade gick hon sju sträckor mellan Safâ och Marwah innan Tawâf. Vad säger ni om det?

Svar: Om hon gjorde så under vallfärden, så är den korrekta åsikten att ingen skada är skedd. Exempel på det är att hon kommer på ´Îd-dagen för att göra Tawâf och Sa´y och börjar med Sa´y innan Tawâf. Det är inga problem. En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade att han gjorde Sa´y innan Tawâf varpå profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen skada är skedd.”

Hadîthen är bra och enligt vissa lärda är den även autentisk. Den hamnar tillsynes under den allmänna domen i den autentiska hadîthen när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om den dagens ritualer som utfördes i oordning:

”Gör och ingen skada är skedd.”

Den första hadîthen rapporteras av Abû Dâwûd och den andra av al-Bukhârî och Muslim.

Om handlingen däremot utfördes under ´Umrah, så anser de flesta lärda att Sa´y innan Tawâf är ogiltigt. I så fall har personen inkluderat vallfärden till ´Umrah innan den har fullbordats, vilket gör hans vallfärd till Qirân. Med det sagt är hennes handling fulländad. Därtill finns det en minoritet bland de lärda som anser att hennes Sa´y är giltig om hon agerade okunnigt. Din moders vallfärd är alltså korrekt och hennes ´Umrah är fulländad i alla fall och det spelar ingen roll om hennes vallfärd var Tamattu´ eller Qirân.