Sa´y innan Tawâf i ´Umrah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/736)

983 – Jag frågade min fader om en person som genomför ´Umrah vari han går mellan Safâ och Marwah innan han varvar Huset och sedan rakar sig; ska han sona? Han svarade:

Jag hoppas att det är så.”

984 – Jag frågade min fader om det är tillåtet att sinka Sa´y efter att Huset varvats. Han svarade:

Ja, om han vill och om han är i Makkah.”

Det vill säga att det är harmlöst.

985 – Jag frågade min fader om domen för att gå mellan Safâ och Marwah innan Huset varvas. Han svarade:

Ogiltigt.”