Sawdah bint Zam´ah

Publicerad: 2010-02-12
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî (d. 748)
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (2/265-269)

Hon är de Troendes moder Sawdah bint Zam´ah bin Qays al-Qurashiyyah al-´Âmiriyyah.

Hon är den första kvinnan som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med efter Khadîdjah1. Han levde ensam med henne i tre år, om inte längre, innan han gifte sig med ´Â’ishah och verkställde hennes äktenskap2.

Hon var en ädel och förträfflig mästarinna och hon var en ståtlig kvinna.

Hon var först gift med as-Sakrân bin ´Amr, Suhayl bin ´Amr al-´Âmirîs broder.

Hon är kvinnan som gav bort sin dag till ´Â’ishah utav hänsyn till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hjärta3. Vid det här laget hade hon blivit äldre.

Hon har återberättat flera hadîther och al-Bukhârî har rapporterat från henne.

Från henne har bl a Ibn ´Abbâs och Yahyâ bin ´Abdillâh al-Ansârî återberättat.

Hon dog i slutet av ´Umars kalifat.

´Â’ishah sade:

”Det finns ingen kvinna i vars skinn jag hade velat vara i som i Sawdahs bint Zam´ah som var en kvinna med strävhet4.”5

Ibn Sa´d sade:

”Sawdah och hennes make blev muslimer och de utvandrade till Abessinien.”

Sawdah sade:

”Allâhs sändebud! Igår kväll förrättade jag bönen bakom dig. När du var nere i Rukû´ med mig, höll jag för näsan utav fruktan för att blodet skulle börja rinna.” Han började att skratta.” Hon brukade få honom att skratta ibland.6

Sâlih, at-Taw’amahs betjänt, berättade att Abû Hurayrah sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade under Avskedsvallfärden: ”Denna [vallfärd]. Därefter får det bli era hem.”

Sâlih sade:

Efter det brukade Sawdah säga: ”Jag skall inte vallfärda mer.”7

Ibn Sîrîn sade:

”´Umar skickade en säck silvermynt till Sawdah. Hon sade: ”Vad är detta?” De sade: ”Silvermynt.” Hon sade: ”I säcken finns något som motsvarar dadlar. Hämta ett fat.” Därefter delade hon ut dem.”

Sawdah har återberättat fem hadîther. Av hadîtherna hos al-Bukhârî och Muslim, har al-Bukhârî rapporterat en.

1 an-Nawawî sade:

”Ibn ´Abdil-Barr sade: ”Denna åsikt har Qatâdah och Abû ´Ubaydah.” Samma åsikt har Muhammad bin Ishâq, Muhammad bin Sa´d, Ibn Qutaybah och andra.” (Sharh Sahîh Muslim (10/42))

2 Ibn Hadjar sade:

”Han gifte sig med Sawdah i Makkah när ´Â’ishah var sex år.” (al-Isâbah fî Tamyîz-is-Sahâbah (4/338))

3 an-Nawawî sade:

”Detta utgör ett bevis för att det är tillåtet för en kvinna att ge sin dag till makens andra hustru då det är hennes rättighet. Det är emellertid ett krav att maken går med på det eftersom han har rätt att njuta av makan som ger bort sin dag. Hon får inte ta ersättning för den skänkta dagen. Hon får däremot ge den till den hon vill… Kvinnan som har gett bort sin dag får ta tillbaka den när hon vill.” (Sharh Sahîh Muslim (10/42))

4 al-Qâdhî ´Iyâdh al-Mâlikî sade:

”Hon menade inte att kritisera henne eftersom hon inte avsåg att nedvärdera henne.” (Ikmâl-ul-Mu´lim (4/666))

an-Nawawî sade:

”Syftet var att beskriva henne med en stark själ och en fin naturlig läggning.” (Sharh Sahîh Muslim ((10/43))

5 Muslim (1463).

6 at-Tabaqât al-Kubrâ (8/269).

7 Ahmad (2/446).