Saudiska Râfidhah är inga lekmän

Fråga: Vad är domen för Râfidhah som lever i det här landet? Är de muslimer eller otrogna med tanke på att de studerar den sanna trosläran i skolorna?

Svar: Om de tror på den, är de muslimer. Om de studerar den utan att tro på den, är de ingenting. I detta fall har de ingen nytta av studierna. Kunskap gagnar inte utan handling. Detta är inte specifikt för Râfidhah. Ingen gagnas av kunskapen om han inte handlar utmed den. Den kommer i stället att vara ett bevis mot honom på Domedagen.

Dessa har fått reda på sanningen eftersom de studerar den sanna trosläran. De har fått reda på sanningen. De har ingen ursäkt hos Allâh.

Det finns de som talar om deras lekmän och att de inte är ansvariga eller att de är ursäktade… De studerar nu. De studerar Tawhîd. Skolorna är utspridda bland dem. De studerar med Ahl-us-Sunnah. Hur kan man då säga att de är lekmän? De är inte lekmän längre. De studerar. Fäderna får kunskap via sina barn. De har som sagt fått reda på sanningen.