Saudiarabien är Salafiyyahs frukt

Allâh har räddat vårt land från byggnader på gravar. Det är tack vare Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) gåvor och därefter den ädla Salafiyyahs frukter som togs tag i av Salafiyyahs ledare och Salafiyyahs stödjare: Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och Muhammad bin Su´ûd. Må Allâh benåda dem och alla andra som går på samma väg. Du kan inte hitta folk i vårt land bygga på gravar. Det hör till Allâhs vänlighet och barmhärtighet mot oss.