Sätter på Qur’ânen i samband med läggdags

Fråga: I samband med läggdags sätter vissa människor på Qur’ânen. Är handlingen föreskriven?

Svar: Den är harmlös. Qur’ânen är bättre än annat. Skall han sätta på musik istället? Det är Qur’ânen, det är bra.