Sätt inte käppar i hjulet för dem som avvisar Ahl-ul-Bid´ah

Det måste underlättas för personerna som kallar till Allâhs religion och försvarar den. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Underlätta och försvåra inte. Ge glada budskap och avskräck inte.”1

Såsom kallarna måste underlätta för människorna måste det även underlättas för dem när de fördömer ondskan. De skall inte anklagas för att vara för hårda och extrema, vilket är dagens trend bland kända grupper som har utsett sig själv för att bekämpa Ahl-us-Sunnah och fördunkla dem. Det är inte tillåtet att sätta käppar i hjulet för dessa människor så att inte deras entusiasm för att sprida sanningen och försvara den sjunker. Många och tunga tyglar på dem som avvisar Ahl-ul-Ahwâ’ wadh-Dhalâl hör till de största svårigheterna.

1al-Bukhârî (2641).