Satans tröskel i bönen

Fråga: Hos Muslim står det:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd Satans tröskel.”1

Vad menas med Satans tröskel och hur ser den ut?

Svar: Det är en hukställning som bekräftas i Sunnah och utförs mellan två Sudjûd. Denna hukställning, som handlar om att sitta på hälarna, är Satans knut om den utförs i något annat moment än mellan två Sudjûd. Det vill säga i Tashahhud. Det är allom bekant att man kan sitta på två sätt i Tashahhud:

1 – Utsträckt vänsterben. Så sitter man i första Tashahhud.

2 – Vänster fot under höger smalben. Så sitter man i andra Tashahhud.

Hadîthen åsyftar och varnar för hukställningen i Tashahhud.

1Muslim (498).