Satans tron är på havet

Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Iblîs placerar sin tron på vattnet. Därefter skickar han iväg sina bataljoner. Den som har den närmsta positionen till honom är den som har den största prövningen. När en av dem kommer till honom frågar han honom vad han har gjort. När han säger vad han har gjort, säger han: ”Du har inte gjort något.” När en annan kommer och säger: ”Jag lät inte honom vara förrän jag fick honom att skilja sig från sin hustru” tar han honom till sig och säger till honom: ”Så bra du är!”

Rapporterad av Muslim.

Ahmad rapporterade via Abû Sa´îd som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Ibn Sayyâd: ”Vad ser du?” Då sade han: ”Jag ser en tron på havet som är omgiven av fiskar.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Han har sett Iblîs tron.”1

Det finns två typer av skilsmässor:

1 – Den är förbjuden eller föraktfull. Så är fallet om makarna trivs med varandra och lever i harmoni, älskar varandra mycket, utför Allâhs plikter och att frun uppfyller sina skyldigheter gentemot maken och dylikt. Enligt de lärda är en skilsmässa i det här fallet föraktfull eller förbjuden.

2 – Den är obligatorisk eller rekommenderad. Så är fallet om äktenskapet består av tvister, fientlighet, skador, dålig samlevnad, utebliven bön, synder och dylikt samtidigt som det inte går att ändra på tillståndet. Enligt de lärda är en skilsmässa i det här fallet obligatorisk eller rekommenderad.

Satans glädje över makarnas skilsmässa i den första hadîthen gäller i så fall det första fallet. Att ett kärleksfullt par som är enat om att lyda Allâh och leva lovligt skiljer sig är en undergång för dem båda.

1    Muslim (2925).