Satans syfte med tvångstankarna

Tvångstankar är Satans list för att förvilla människorna från att praktisera Sunnah. Således namngav Allâh honom så, föreskrev bön om skydd mot honom och sände ned ett kapitel kring sakfrågan:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

”SÄG: ”Jag söker skydd hos människornas Herre, människornas Konung, människornas Gud, mot det onda som den förrädiske frestaren viskar i människornas hjärtan, genom djinner och människor.”1

Han viskar när människan försummar Allâh. När muslimen erinrar sig sin Herre (subhânahu wa ta´âlâ) försvinner han. Han viskar för muslimerna, oavsett om de är djinner eller människor. Det är hans uppgift. När muslimen ber Allâh (´azza wa djall) om skydd, skyddar Han honom mot honom och förskjuter honom från honom. Således föreskrev Han (subhânah) bön om skydd mot honom i samband med Qur’ân-läsning. Allâh (´azza wa djall) sade:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

”När du skall läsa Qur’ânen, be då Allâh skydda dig mot Djävulen, den utstötte.”2

Det vill säga innan läsningen. När muslimen vill läsa Qur’ânen kommer han till honom för att störa hans läsning och distrahera honom från förståelse. När han då ber om skydd mot honom innan läsningen, försvinner han varpå muslimen förskonas från hans ondska.

1114:1-6

216:98