Satans svek i kallelsen

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Håll er borta från de sju dödliga synderna.” De sade: ”Allâhs sändebud! Vilka är de?” Han svarade: ”Avguderi med Allâh, magi, orättvist dödande av människor som Allâh har förbjudit, ränta, konsumtion av den faderlöses egendom, desertering på slagfältet och falska anklagelser mot kyska och försumliga troende kvinnor.”1

De frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om de sju dödliga synderna för att kunna undvika dem. Ty en människa kan inte undvika något som hon inte känner till. Det bevisar att muslimen är ålagd att fråga om förbjudna och hedniska frågor för att kunna undvika dem.

Det finns människor som säger att man skall kalla till Tawhîd och det goda utan att tala om och klargöra avguderiet och förbuden. Det är Satans svek. Människan måste ha kunskap om det goda och det onda för att kunna praktisera det respektive undvika det. Allâh nämnde förnekelsen av överskridelse

innan tron på Allâh och sade:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ

”Den som förnekar överskridelse och som tror på Allâh, har sannerligen vunnit ett säkert fäste.”2

Hur skall han förneka överskridelse utan kunskap om det? Han måste ha kunskap om det för att kunna förneka det.

1al-Bukhârî (2767) och Muslim (89).

22:256