Satans slut enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Alla vet vi var Iblîs skall sluta, vilket står i Qur’ânen. Läs nu vad al-Djîlî säger:

”På Domedagen kommer han inte att vara under observation då mörkret har upphört… Iblîs kommer inte att vara förbannad i den bemärkelsen att han skall vara utstött. Det gäller bara innan Domedagen och pågår fram till en bestämd tid. Det är ett naturligt hinder som hindrar själen begripa gudomlig realia. Därefter får läggningarna sin perfektion. Alltså, ingen mer förbannelse utan enkom närhet. Den Dagen skall Iblîs återvända till den gudomliga närheten han en gång hade till Allâh.”1

Säger en troende så? Om Iblîs väntar en ren närhet till Allâh, vad väntar då alla andra som var mindre onda och förstörda? Låt var och en synda och häda och avfalla bäst de vill, ty i slutändan erhåller alla en gudomlig närhet!?!?

1al-Insân al-Kâmil (2/42).