Satans skapelse enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Sûfiyyahs förälskelse i Satan kan inte döljas då dess imamer hyllar den utstötte och förbannade varmt.

Alla vet vi utifrån Qur’ânen att Satan är skapad av eld. Och alla vet vi att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är skapad av en droppe säd, att han kommer från Âdams avkomma och att Âdam är skapad av lera. Ingen annan än Sûfiyyah protesterar mot Qur’ânen. al-Djîlî (d. 826) sade:

”Iblîs och hans anhängare skapades av Majestätets egenskaper och mörkret och villfarelsen skapades av självaste Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”1

Var är de som säger att vi hatar Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eftersom vi säger om honom bara det som står i Qur’ânen och betror honom på Qur’ânens order? Var är Tasawwufs herrar, flugor och myggor som surrar jämnt och ständigt så att du tror att de täcker sanningen? Denne Sûfî, som enligt er är en stor pol, flummar denna förbannade, smutsiga och nedriga otro. Samtidigt talar vi sanning direkt hämtad från Qur’ânen; Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är en människa lik oss, men han är den siste profeten. Det till trots anklagar ni oss för att hata honom.

1al-Insân al-Kâmil (2/41).