Satans metodik steg för steg

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 47-48

I sin bok ”at-Ta´rruf bi Ahwâl-il-´Ibâd wal-Muta´abbidîn” rubricerade ´Amr bin al-Makkî ett kapitel i stil med hur Satan kommer till ångerfulla människor. Däri nämnde han hur Satan först får dem att hamna i hopplöshet och sedan i självbedrägeri och falska förhoppningar och slutligen i tvivel kring monoteism. Han sade:

”Till det största som Satan intalar slaven är att han får honom att betvivla monoteism eller spekulera i Herrens egenskaper via jämförelse, liknelse, dementi eller förnekelse av dem.”

Efter att han nämnt hadîthen om tvångstankar sade han:

”Du ska veta – må Allâh benåda dig – att allt du får för dig, intalar dig och tänker på av skönhet, ljus, sken, ljuvlighet, fantombild eller skepnad, så är Allâh (ta´âlâ) allting annat än det. Han (ta´âlâ) är väldigare, ädlare och större än så. Hör du inte Honom (ta´âlâ) säga:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Och ingen finns som kan liknas vid Honom.”2?

Det vill säga att ingen liknar Honom och ingen är jämställd, jämlik eller jämförbar med Honom. Vet du inte att när Han (ta´âlâ) visade Sig för berget blev det till en grushög till följd av Hans väldiga storslagenhet och grandiosa makt? Så som ingen ser Honom utan att grusas, föreställer sig ingen Honom utan att gå under, just för att denne avfärdar det Allâh har klargjort i Sin skrift av att ingen liknar Honom, jämförs med Honom eller likställs med Honom. När du skyddar dig mot de tankarna och låter bli att vika dig för dem, försöker han istället få dig att förneka Herrens (tabârak wa ta´âlâ) egenskaper som nämns i Qur’ânen och Sunnah och säger till dig: ”Om Han verkligen är beskriven med den och den egenskapen, eller om du verkligen beskriver Honom med den och den egenskapen, blir du tvungen att hamna i liknelse.” Beljug honom bara, ty han är förbannad och är bara ute efter att vilseleda dig och inkludera dig till de avvikande människorna som missbrukar och förnekar Herrens (ta´âlâ) egenskaper.”

142:11

2112:4