Satans konspiration

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Till Satans konspiration hör de orimligheter och katastrofer som han förser ignoranta Sûfiyyah med. Han uppvisar det för dem i form av visioner och fantasier. Följaktligen får han dem att falla i olika falskheter och påhitt. Han har öppnat gigantiska påståenden för dem och uppenbarat för dem att bakom kunskapen finns en väg; beträder ni den får ni se den nakna sanningen och därmed slipper ni följa Qur’ânen och Sunnah. Era själar kommer att förskönas, era karaktärer kommer att renas och ni kommer att se ned på det som ägs av de jordiska, ledarna, de lärda och vetenskapsmännen. Allt handlar om att rensa hjärtat på allt så att sanningen får direkt fäste däri utan inlärning.”1

De säger att man inte skall studera och att kunskap distraherar från handlingar. Istället manar de till träning för att bli renade så att de kan se skillnaden mellan sanning och osanning. Är själen renad behöver du varken Qur’ânen eller Sunnah. Du vet ju vad som är rätt och fel. Arbeta med att rena din själ från lustar, ledarskap och pengar. Så säger de.

Det är inget annat än lögn. De bekrigar kunskap. Sûfiyyah bekrigar kunskap. Det är välkänt om dem. Det fenomenet syns även på dem som tillskriver sig dyrkan och kall, nämligen Djamâ´at-ut-Tablîgh. De sätter käppar i hjulet för inlärning. De säger att inlärning distraherar från erinran och handlingar. Det krävs att du handlar, inte att du vet. Se därför till att handla. Så säger de. Se till att öva och gå ut. De kallar det för ”kamp”. De går ut fyrtio och andra antal dagar. De säger att de övar. De kallar det för ”kamp”. Det är ingalunda kamp. Kamp är krig mot de otrogna för att Allâhs ord skall råda. Det är ingen kamp att gå ut i fyrtio dagar eller vad vet jag vilket antal det rör sig om. Det är bara påhitt och falskheter. Satan har förskönat allt detta åt dem för att vilseleda dem från den sanna vägen.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/88).