Satans horn dyker upp i Irak

2494 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Prövningen kommer förvisso därifrån. Prövningen kommer förvisso därifrån, där Satans horn uppstår.” Han pekade österut. I en annan formulering nämns Irak.

Hadîthens alla berättarvägar poängterar mångfaldigt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade österut, närmare bestämt Irak, vilket flera konkreta formuleringar intygar. Hadîthen bevisar ett av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mirakel. Den första prövningen uppstod ju i Öst och orsakade splittring bland muslimerna. Även innovationer har dykt upp därifrån. Shî´ahs innovation är en, Khawâridjs innovation är en annan och så vidare. Ibn Abî Nu´m sade:

Jag var med Ibn ´Umar när han blev frågad av en irakisk pilgrim som hade dödat en fluga. Han sade till honom: ”Irakier! Ni frågar mig om pilgrimen som dödar en fluga efter att ni har dödat Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dotterson?”1

1al-Bukhârî (7/77) och Ahmad (2/85).