Satans försök att hindra slavens dyrkan

Allâh (ta´âlâ) berättade att Satan sade:

فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg.”1

Ibn Abîl-Fâkihah berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Satan sätter sig vid människans väg. Han sätter sig vid hennes väg till islam och säger: ”Skall du bli muslim och lämna din och dina fäders religion?” Men hon trotsar honom och blir muslim. Sedan sätter han sig vid hennes väg till Hidjrah och säger: ”Skall du utvandra och lämna din jord och din himmel? En utvandrare är som en bunden häst.” Men hon trotsar honom och utvandrar. Sedan sätter han sig vid hennes väg till kamp, som är en kamp med livet och egendomen som insats, och säger: ”Skall du strida så att du stupar så att din fru kan gifta om sig och egendomen fördelas?” Den som gör detta och dör får Allâh föra in i paradiset. Även om hans kamel skulle falla ned med honom får Allâh föra in honom i paradiset. Om han stupar får Allâh föra in honom i paradiset. Om han drunknar får Allâh föra in honom i paradiset.”

Rapporterad av Ahmad i hans ”al-Musnad”.

Mudjâhid sade:

”Det finns inte en grupp som beger sig till Makkah utan att Iblîs mobiliserar en lika stor grupp tillsammans med dem.”

1 7:16