Satans föda

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (42)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

“Att självdött djur och mat som inte äts i Allâhs namn är Satans föda, beror på att Satan förlovar mat som inte äts i Allâhs namn och äter tillsammans med dess ätare. Självdött djur dör inte i Allâhs namn. Därför är både det och mat som inte äts i Allâhs namn hans föda. När troende djinner frågade Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om föda, sade han till dem:

“Ni har rätt till alla ben som äts i Allâhs namn.”1

Han lät dem inte äta djävlarnas mat som inte äts i Allâhs namn.”2

När en människa äter utan att nämna Allâhs namn, äter Satan med henne och gläds över det. Om hon nämner Allâhs namn, håller sig Satan borta.

Ben som inte äts i Allâhs namn är inte djinnernas föda – de är djävlarnas föda. Hur äter djinner ben? Allâh iklär dem kött som de sedermera äter.

1Muslim (450).

2Ighâthat-ul-Lahfân (1/184).