Satans bön om undergång

Fråga 49: Är det bekräftat att Satan säger när människan går ned i Sudjûd:

”Ve mig! Människan befalldes att göra Sudjûd, vilket hon gjorde varpå hon får paradiset. Och jag befalldes att göra Sudjûd, vilket jag vägrade varpå jag får Elden.”1?

Svar: Det är rapporterat. Jag kan dock inte komma på återberättarnas tillstånd just nu.

Satan ber om undergång när han ser människan göra Sudjûd. Att han vägrade göra Sudjûd åsyftar änglarnas Sudjûd till Âdam som Satan vägrade att göra.

1Muslim (82).