Satans ankomst till studenten

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh-ul-Fatwâ Hamawiyyah (1)

Fråga: Vissa studenter slutar studera dogmatiska frågor utav fruktan för misstag. Är det korrekt?

Svar: Nej. Det kommer från Satan. Satan intalar honom att inte lära sig för att han inte ska förfela eller att han inte kommer att efterleva sin kunskap, så att han slipper straffas. Han intalar honom att inte be på nätterna eller skänka välgörenhet för att inte folk ska beskylla honom för ögontjäneri. Så kommer Satan till honom. Han ska inte lyda Satan. Han ska söka kunskap, be, fasta, skänka välgörenhet och göra goda handlingar. Han ska ignorera Satans tvångstankar.