Satan såg aldrig Allâhs händer när de skapade Âdam

Allâhs (ta´âlâ) ord till Iblîs:

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1

understryker Hans händer och inte skapandet av Âdam. Satan var inte i behov av att Allâh understryker skapandet av Âdam. Satan var ju den kunnigaste skapelsen om Âdam. Han såg honom i form av lera på marken innan han fick en själ. Därefter såg han honom med själ. Därefter var han med honom i paradiset till dess att han lurade honom så att han blev utkörd ur det. Därefter var han med honom till dess att han dog. Allâh underströk om Âdam det som Satan inte hade sett, inte det han hade sett. Satan såg aldrig Allâhs händer när de skapade Âdam.

Den okunnige al-Marîsî skall veta att vi inte visste att hans bevis och belägg var så klena och svaga som den här människan har avslöjat om honom. Lov och pris tillkommer Allâh som fick honom att uttala sig och lärde människorna hans tillstånd så att de kan veta vem han är och hoppa över honom.

138:75