Satan kan inte hålla sig

al-Bukhârî sade:

4 – Kapitel om böneutropets dygd

608 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När det kallas till bön vänder Satan ryggen och flatulerar så att han inte kan höra böneutropet. När böneutropet är över vänder han sig om tills att det återigen kallas till bön – då vänder han ryggen. När kallet är över vänder han sig om för att störa den bedjande och intala honom att tänka på saker och ting han annars inte hade tänkt på. Till sist vet mannen inte hur mycket han har bett.”1

Flatulens nämns inte i samband med det andra kallet. Orsaken är – och Allâh vet bättre – att böneutropet påverkar honom mer och starkare än vad Iqâmah gör. Ty Iqâmah består av färre fraser, läses snabbt och utförs oftast inte på någon hög plats, till skillnad från böneutropet.

Hadîthen bevisar böneutropets dygd och att det kör iväg Satan. Satan vänder ryggen och flatulerar eftersom han inte kan behärska sig. På samma sätt kan en skräckslagen människa urinera på sig, flatulera eller råka ut för något annat. Den omnämnde Satan syftar på djinnernas Satan; Iblîs och andra som vi inte kan se.

1Muslim (389).