Satan – en ängel eller en djinn?

Allâh (ta´âlâ) berättade att Satan sade:

أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

”Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld, men honom skapade Du av lera.”1

De lärda är oeniga om Satan; är han en ängel eller inte? De har två delade uppfattningar om det.

Den första: Han är en ängel. Detta sade Ibn ´Abbâs, Ibn Mas´ûd och Sa´îd bin al-Musayyab. Denna åsikt has av Shaykh Muwaffaq-ud-Dîn al-Baghawî som sade:

”Denna åsikt har de flesta Qur’ân-tolkare eftersom Allâh (subhânah) befallde änglarna att göra Sudjûd till Âdam.”

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

”Och när Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam föll de ned utom Iblîs som vägrade, full av högmod, och blev en av de otrogna.”2

Om han inte hade varit en ängel skulle befallningen inte gällt honom och om befallningen inte hade gällt honom skulle han inte heller ansetts olydig och förtjänat förbannelse, förnedring och straff.

Den andra: Han är en djinn och ingen ängel. Detta sade Ibn ´Abbâs i en annan rapportering, al-Hasan [al-Basrî] och Qatâdah. Denna åsikt has av az-Zamakhsharî, Abûl-Baqâ’ al-´Ukbarî och al-Kawwâshî i sin tolkning till versen:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

”Och [minns] hur Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Âdam, och hur alla föll ned utom Iblîs; han tillhörde djinn och han trotsade sin Herres befallning. Vill ni ta honom och hans anhang till era beskyddare i Mitt ställe, fastän de är era fiender? Då gör de orättfärdiga ett dåligt byte!”3

Han är grunden till djinnerna på samma sätt som Âdam är grunden till människorna. Likaså skapades han av eld medan änglarna skapades av ljus. Dessutom har han avkomma till skillnad från änglarna.

az-Zamakhsharî sade i ”al-Kashshâf”:

”Trots att befallningen var specifikt riktad till änglarna berörde den honom eftersom han var tillsammans med dem. Han dyrkade Allâh utmed änglarnas dyrkan. När de befalldes att göra Sudjûd till Âdam och vara ödmjuka mot honom var djinnen som var tillsammans med dem än mer skyldig att vara ödmjuk.”

´Ikrimah rapporterade från Ibn ´Abbâs som sade:

”Djinnernas fader hette Sûmâ. Allâh sade till honom: ”Önska dig!” Han sade: ”Jag önskar att jag ser utan att bli sedd, att vi är osynliga på jorden och att våra medelålders män blir ungdomar.” Han fick sin önskan uppfylld. Tiden kommer att gå och Iblîs kommer att bli gammal. Rätt som det är blir han 30 år.”

Det sägs att djinner förvandlas till ormar på samma sätt som människorna förvandlas till apor och grisar. Detta har rapporterats från Ibn ´Abbâs med en berättarkedja som är helt okej.

Den första åsikten som has av majoriteten och som är den korrekta enligt al-Baghawî är den korrekta åsikten. De svarade på argumentet:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

”Och [minns] hur Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Âdam, och hur alla föll ned utom Iblîs; han tillhörde djinn…”

och sade att  الْجِنِّ , djinn, är änglarna som arbetar i paradiset, Djannah. Sa´îd bin Djubayr sade:

”De är änglarna som arbetar i paradiset.”

Andra sade:

”De är änglarna som dyker efter smycken till invånarna i paradiset.”

adh-Dhahhâk rapporterade att Ibn ´Abbâs sade:

”Iblîs var från en änglastam som hette Djinn. De skapades av ökenvindens eld medan andra änglar skapades av ljus. Djinnerna som nämns i Qur’ânen skapades av bländande eld.”

Ibn-ul-Qayyim sade:

”Den korrekta åsikten är detaljerad och i själva verket är de två åsikterna en enda åsikt. Iblîs tillhörde änglarna sett till deras skepnad till skillnad från natur och ursprung. Hans ursprung är elden medan änglarnas är ljuset. De som förnekar respektive bekräftar att han är en ängel behandlar inte ett och samma sammanhang.”

Detsamma sade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah i ”al-Fatâwâ al-Misriyyah”.

1 7:12

2 2:34

3 18:50