Satan är panenteistens soldat

Satan säger till sina soldater:

”Om ni får tag på en som har lite kunskap och ett osunt förstånd så skall ni säga till honom:

”Detta är ett sätt som sanningen framstår på.”

Kalla honom sedan till panteismen. Om han vägrar skall ni kalla honom till panenteismen, en hel eller en delvis sådan. Nöj er inte med honom förrän han ger med sig. På det viset kommer han att bli de kristnas broder. Befall honom sedan att vara kysk, avhållsam, from och asketisk inom det jordiska. Utnyttja honom som ett lockbete för att jaga de okunniga. Han är en av mina största efterträdare och soldater. Det är faktiskt jag som är hans soldat och medhjälpare.”