Satan är kunnigare om Allâhs händer än Djahmiyyah

Om det hade varit som du påstår och att skapandet av Âdam med Allâhs händer betyder att Han tog Sig an att skapa honom, så hade det inte funnits någon dygd eller ära för Âdam när Allâh argumenterade mot Iblîs med att Han skapade Âdam med Sina händer. Enligt dig har ju Allâh tagit Sig an att skapa Iblîs liksom Han har tagit Sig an att skapa Âdam. Om de hade skapats likadant skulle Iblîs argumenterat mot Allâh liksom han argumenterade mot Honom när han sade:

أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

”Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld, men honom skapade Du av lera.”1

قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

”Jag är inte den som skall falla ned inför en människa, som Du har skapat av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja.”2

Om de hade skapats likadant skulle Iblîs ha sagt:

”Herre! Du har även skapat mig med Dina händer.”

Det vill säga såsom Du har tagit Dig an att skapa mig har Du även tagit Dig an att skapa Âdam. Detta är alltså utmed ditt påstående. Dock hade den fördömde otrogne bättre kunskap om Allâhs händer än vad du, al-Marîsî, har. Allâhs fiende Iblîs visste att Allâh hade beljugit honom om han hade argumenterat på det här viset.

17:12

215:33