Satan älskar Mawlid-firandet

Satan gläds över Mawlid-firandet då alla innovationer hör till Satans handlingar och försköningar. Det råder inga tvivel om att Satan gläds över att muslimerna handlar utmed innovationerna som han manar dem till. Ibn-ul-Djawzî rapporterade att Sufyân ath-Thawrî sade:

”Iblîs älskar innovationer mer än synder. Man ångrar sig för synden till skillnad från innovationen.”

Beviset för att alla innovationer i religionen hör till Satans handlingar är att Allâh (ta´âlâ) berättade att Satan sade:

وَلأُضِلَّنَّهُمْ

”Och jag skall leda dem på villovägar.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De värsta frågorna är de nya och varje innovation är en villfarelse.”

Versen och de autentiska hadîtherna bevisar att religiösa innovationer hör till Satans villfarelse.

1 4:119