Särbehandling av barn förbjuden

Fråga: Får jag ge gåvor till vissa av mina barn till skillnad från andra?

Svar: Du får inte särskilja någon son eller dotter med något. Det är obligatoriskt att vara rättvis med dem utmed arvsläran. Annars ger du inte till någon alls. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Frukta Allâh och var rättvisa med era barn.”

Det är dock okej om de går med på en särbehandling så länge de är könsmogna och äger urskiljningsförmåga. Detsamma gäller i fall något av barnen inte klarar av att försörja sig själv på grund av sjukdom eller någon annan orsak och saknar en fader eller en broder som kan se efter honom och får inte heller något bidrag från staten. I detta fall måste du förse honom med vad han behöver till dess att Allâh berikar honom.