Sanningens fiende

Fientlighet till detta land är fientlighet till sanningen och Tawhîd. Vilket land upprätthåller Tawhîd idag? Vilket av våra grannliggande länder som Egypten, Shâm, Irak och Shâm gör det? Vem är det som kallar till Tawhîd och styr med Allâhs sharî´ah och river gravar som dyrkas vid sidan av Allâh? Vem och var är de? Vilket annat land än detta gör det? Var är landet frånsett det här landet som etablerar denna Sharî´ah?