Sanningen på ´Umars tunga

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 233-234

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sanningen har satts på ´Umars tunga och i hans hjärta.”1

ash-Sha´bî berättade att Wahb as-Suwâ’î sade:

”´Alî (radhiya Allâhu ´anh) predikade för oss och sade: ”Vem är detta samfunds bästa människa efter dess profet?” Jag sade: ”Du, Troendes ledare.” Han sade: ”Nej. Detta samfunds bästa människa efter dess profet är Abû Bakr och därefter ´Umar. Vi finner det inte vara osannolikt att lugnet uttalas från ´Umars tunga.”2

Ibn Abî Mulaykah berättade att han hörde Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) säga:

”´Umar bin al-Khattâb lades på sin bår. Människor trängdes runt honom, åkallade för honom, hyllade honom och bad för honom innan han lyftes bort. Jag var bland dem. Plötsligt tog en man tag i min axel bakifrån. Jag vände mig och såg att det var ´Alî. Han bad om nåd för ´Umar och sade: ”Du lämnar inte efter dig någon vars handlingar jag ser fram emot att få träffa Allâh med som med dina. Vid Allâh! Jag anser att Allâh ska låta dig vara med dina två vänner, ty ofta hörde jag Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Jag, Abû Bakr och ´Umar kom…”, ”Jag, Abû Bakr och ´Umar gick in…” och ”Jag, Abû Bakr och ´Umar gick ut…”. Jag hoppas – eller jag anser – att Allâh låter dig vara med dem.”3

En känsla sade ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) att ´Umar skulle begravas med sina två vänner och därefter vara med dem i paradiset. Detta bevisar hur ´Alî erkände både ´Umars och Abû Bakrs (radhiya Allâhu ´anhum) förträfflighet.

1Ahmad (2/401).

2Ahmad i ”Fadhâ’il-us-Sahâbah” (44).

3Ahmad (1/112), al-Bukhârî (3677) och Muslim (2389).