Sanningen om Tâ Hâ

Allâh (´azza wa djall) sade:

طه

”Tâ Hâ.”1

Den mest övervägande åsikten enligt mig är att de tillhör de lösryckta bokstäverna som kapitlen inleds med…

Det finns flera svaga åsikter gällande:

طه

”Tâ Hâ.”

En är att det är ett av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namn. En annan är att (ط) står för rening (طهارة) medan (ه) står för vägledning (هداية). Med andra ord säger Han till Sin profet:

”Du som är renad från synder! Du som vägleder skapelsen till Honom som vet det dolda!”

Det finns som sagt andra svaga åsikter. Det korrekta är det vi inledde kapitlet med.

120:1