Sanningen om nekromantin – kontakt med de dödas själar

Nekromanti1 är ett sätt som djinner vilseleder människorna. Nekromanti är en europeisk mytologi som många muslimer har lurats av, precis som de har lurats av mycket annat som de har importerat från västerlänningarna utan att följa islams ljus. Västerlänningarna, i Europa och Amerika, har tillbringat många år med nekromantin och inbillar sig att deras handling är god. Fenomenet har nu kommit till de islamiska länderna. Det har gått så långt att en av al-Azhars lärda skrev en bok vid namnet ”Kitâb-ul-Arwâh”. Han var lärd. Han hette Tantâwî Djawharî2. Han har en Qur’ân-tolkning som hör till de märkligaste Qur’ân-tolkningarna. Den heter ”Tantâwî Djawharîs illustrerade Qur’ân-tolkning”. Det finns bilder i den; djur, berg och det ena och det andra. Hans syfte var att visa Allâhs budskap i skapelsen. Må Allâh benåda honom och förlåta oss och honom. Han var en av dem som drunknade i och trodde på nekromanti. Nekromanti är emellertid endast en vilseledning och myt.