Sanningen om ´Îsâ bin Maryam

´Îsâ bin Maryam tillskrivs sin moder för att han saknade fader. Allâh skapade honom via en kvinna utan någon man. Allâh sade ”Var!” och han blev. Alla andra tillskrivs sina fäder. Allâh (ta´âlâ) sade:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ

”Ge dem det namn som deras fäder bar; detta är det rätta förfarandet inför Allâh.”1

Allâh lät ´Îsâ och hans moder (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) utgöra ett bevis för människorna. Med honom fullbordades den fjärde människans natur. En människa är skapad av lera utan fader eller moder. Så är fallet med vår fader Âdam (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). En annan människa är skapad via en man. Så är fallet med vår moder Hawwâ’. Allâh skapade henne av Âdam. En tredje människa är skapad via en kvinna utan någon man. Så är fallet med ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). En fjärde människa är skapad via en kvinna och en man. Så är fallet med alla andra människor. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى

”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna.”2

På grund av att ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skapades via en kvinna utan någon man blev judarna och de kristna oense om honom. Judarna handlade respektlöst, underskattade, förringade, förnekade hans profetkall och budskap och hävdade att han var ett horbarn. Därmed hädade de en klar och tydlig hädelse. Vi söker Allâhs skydd mot det.

De kristna överdrev, överskattade, bekräftade att han var Allâhs sändebud och därtill att han är Allâhs son och en i treenigheten. Detta hör till deras otro och villfarelse.

De enda som överlevde denna prövning var monoteisterna och de troende från Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund samt de israeliter som verkligen trodde på ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De trodde på att han var Allâhs sändebud och att han skapades via en kvinna utan någon man. De trodde alltså som Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund tror. Allâh (´azza wa djall) sade ”Var!” och han blev. Detta är sanningen och inte det judarna eller de kristna säger. Varje muslim är skyldig att ta avstånd från det som sägs om ´Îsâ och Maryam (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) och tro korrekt på ´Îsâ och att han är Allâhs slav och sändebud.

133:5

249:13