Sanningen om Ibn Taymiyyahs bok ”al-Fatâwâ al-Kubrâ”

Fråga: Vad anser ni om Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) bok ”al-Fatâwâ al-Kubrâ”. Varför heter den så?

Svar: Boken ”al-Fatâwâ al-Kubrâ” är boken ”al-Fatâwâ al-Misriyyah”. Shaykhen hade många andra utslag och slutgiltiga åsikter. Dessa är dock de som var mest tillgängliga på hans tid. Nu har en större samling än ”al-Fatâwâ al-Misriyyah” tryckts. Den samlades ihop av Shaykh ´Abdur-Rahmân bin Qâsim [an-Nadjdî al-Hanbalî] (rahimahullâh) som fick hjälp av sin son Muhammad (rahimahullâh). De samlade ihop Shaykhens utslag och kom upp i 34 volymer och två volymer bestående av innehållsförteckning. Den är full av kunskap och kännedom. Den är ett stort hav och en nära, klar och ren kunskap utmed Qur’ânen och Sunnah. Den består av mycken godhet och nytta för muslimerna.