Sanningen om ash-Shâfi´s fina innovation

Hâfidh Abû Nu´aym återberättade en berättarkedja från Ibrâhîm bin al-Djunayd: Harmalah bin Yahya berättade för oss: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

Det finns två sorters innovationer: berömvärd innovation och fördömd innovation. Den som stämmer överens med Sunnah är berömvärd och den som går emot Sunnah är fördömd.”

Han argumenterade med ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) ord:

Detta är en förträfflig innovation.”1

ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh) menade som sagt att grunden till den fördömda innovationen är att den är grundlös i föreskriften. Sådant kallar föreskriften för ”innovation”. Den berömvärda innovationen stämmer överens med Sunnah. Med andra ord har den en grund i Sunnah och är bara en innovation ur en språklig synvinkel och inte ur en föreskriven sådan, ty den är överensstämmande med Sunnah.

Därtill rapporteras ett annat uttalande från ash-Shâfi´î som tolkar det första. Han sade:

Det finns två sorters nyheter. Den som går emot Qur’ânen, Sunnah, rapporteringarna eller samstämmigheten är en fördömd innovation. Allt gott som uppstår och som ingen har delade åsikter om är en nyhet som inte är fördömd.”