Sanningen måste klargöras och inte kompromissas

Varenda en som känner till sanningen är skyldig att klargöra den för människorna. Han skall inte sälja den billigt och dölja den för världsliga intressen eller för att vara människorna till lags. Allâh (´azza wa djall) har mer rätt att fruktas och behagas. Den som klarar av att klargöra sanningen får inte dölja den. Den som inte klarar av att göra det eller befarar en större nackdel är dock ursäktad. Däremot förbannas han av Allâh och förbannarna om han klarar av att klargöra sanningen och låter bli att göra det utav egna intressen.

Det hör till judarnas drag och tillämpas på varenda en som döljer sanningen utav lusten och låter bli att klargöra den för människorna. När han blir frågad svarar han fel samtidigt som han känner till sanningen. Allâh (djalla wa ´alâ) befallde att sanningen sägs om den så är till ens nackdel:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ

”Troende! Slå vakt om rätten och rättvisan som Allâhs vittnen, även om det skulle vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter.”1

Det är obligatoriskt att klargöra sanningen i samband med vittnesmål och annars. Det är än allvarligare att dölja kunskapen som utgör människornas liv och vägledning till den raka vägen. Det är alltså obligatoriskt att klargöra sanningen och inte kompromissa. När man ser människor falla i falskhet, myter, innovationer eller avguderi skall man inte tiga. Man måste klargöra. Man får inte låta människorna dyrka gravar och falla i vilseledande innovationer och säga att man inte har något med människorna att göra. Inte heller får man tiga när man ser människorna göra förbjudna affärer. Så döljs kunskapen och bedras välviljan till andra. Allâh har inte gett dig denna kunskap för att du skall tiga. Han har endast gett dig den för att du skall klargöra den för människorna och kalla människorna med insikt och försöka föra ut dem ur mörkren till ljuset.

Det är som sagt inte tillåtet för de lärda att tiga om de klarar av att klargöra. Det gäller framför allt om de ser människorna falla i villfarelse, avguderi, innovationer och myter. De får inte tiga. Tiger de döljer de kunskap. Det är en synd som Allâh har fördömt judarna och de kristna för. Hur är det då om man känner till sanningen och medvetet svarar fel för att behaga människorna, undkomma problem eller vara människorna och deras tillstånd till lags? Sanningen har mer rätt att behagas. Du skall behaga Allâh (´azza wa djall) och inte människorna som följer falskheten. I hadîthen står det:

”Den som söker Allâhs nöje via människornas ilska kommer Allâh att vara nöjd med och Han kommer att få människorna att vara nöjda med honom. Den som söker människornas nöje via Allâhs ilska kommer Allâh att vara arg på och Han kommer att få människorna att vara arga på honom.”2

14:135

2at-Tirmidhî (2419). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (6097).