Sanningen finns alltid hos Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

publicerad
06.01.2010

Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Muhammad an-Nadjdî
Källa: Hâshiyah ad-Durrah al-Mudhiyyah, sid.21-22

Det har rapporterats att detta samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Denna uppdelning kommer att bero på olika trosläror. Alla grupper förutom en är villfarna och har avvikit från den Raka vägen. Det är bara en grupp som är korrekt och har rätt. Dess troslära är att följa Allâhs främsta skapelse Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. De färdas på deras väg utan att avvika från deras vägledning.

Sanningen är sannerligen alltid med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Alla grupper som tillskrivs någon annan än honom och följer en annan åsikt än vad resten av samfundet gör, är fel. Sådär är däremot inte fallet med Ahl-us-Sunnah. Sanningen är alltid med dem. Om någon stämmer överens med dem, kommer han att ha sanningen vid sin sida. Och om någon motsätter sig dem, kommer han att ha lögnen vid sin sida medan de har sanningen vid sin sida. Detta gäller samtliga religiösa frågor.

Sanningen är med sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De som är kunnigast om den och håller fast vid den hårdast, har rätt och det är de som tillskrivs honom.

Den antydda rapporteringen har rapporterats av Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah och andra och lyder på följande sätt:

”Detta samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden förutom en.” De sade: ”Vilka är de, Allâhs sändebud?” Han sade: ”De som är upprättade på det jag och mina följeslagare är upprättade på i dag.”

al-Bukhârî, Muslim och andra rapporterade den med en annan formulering:

”Detta samfund kommer att delas upp i sjuttiotre trosföreställningar. Alla skall de till Elden förutom en trosföreställning.” De sade: ”Vilka är de, Allâhs sändebud?” Han sade: ”De som är upprättade på det jag och mina följeslagare är upprättade på i dag.”

Denna hadîth berör endast dem som följer rapporteringarna och följer den rena förståelsen av Islâm, nämligen Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Bland dem finns rättrogna och martyrer, vägledningens milstolpar och nattens lyktor, avlösare och religionens Imâmer. De är den stödda gruppen som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

”Det kommer alltid att finnas en grupp ur mitt samfund som kommer att vara upprättade på sanningen. De skadas varken av dem som försakar dem eller motstrider dem till dess att Domedagen går in.”

Alla andra grupper följer intellektet och motsäger sig Sharî´ahn.