Sanningen bekämpas inte med bevis

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 738

Allâh (´azza wa djall) beskrev den misstroende lögnaren och sade:

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

”Att någon utan grund, utan bevis, sätter Allâhs uppenbarelser i fråga är djupt förhatligt för Allâh och för de troende. Och därför förseglar Allâh varje högmodig och självgod översittares hjärta.”1

Allâhs uppenbarelser har separerat sanning från osanning och deras klarhet påminner om solskenet i förhållande till ögat. Dessa människor tvistar om denna klarhet för att avvärja den och tillintetgöra den utan grund, utan bevis. Den egenskapen har alla som tvistar om Allâhs budskap; det går ju inte att tvista om dem med bevis. Ty ingenting kan invända mot sanningen med hjälp av religiösa eller ens rimliga bevis.

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا

”… är djupt förhatligt för Allâh och för de troende.”

Det vill säga försök att avvisa sanning med osanning. Allâh hatar sådana människor å det häftigaste, ty de beljuger sanningen och bekräftar osanningen och associerar det ena med det andra. Det orsakar Allâhs hat än mer mot både handlingen och handlaren. Också Hans troende slavar hatar sådant därför att de håller med sin Herre. De är Allâhs bästa skapelser och deras hat bevisar hatobjektets uselhet.

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

”Och därför förseglar Allâh varje högmodig och självgod översittares hjärta.”

Så som Han har förseglat Faraos folk hjärtan, gör Han samma sak med varje människa som högmodigt förkastar sanningen och nedvärderar andra och självgott vållar stora orättvisor.

140:35