Sanningen bakom Halloween

Satanisterna har fyra huvudhögtider vid sidan av alla andra högtider. Till dem hör när dagen är som längst respektive kortast på året. Andra högtider är vårdag- och höstdagjämning. Vad deras största högtid beträffar, är det Halloween. Det är en gammal högtid som kelterna brukade fira med en stor fest som de ägnade Dödsguden. Detta skedde cirka 2000 år sedan. De brukade tro att denna gudom släppte loss de dödas själar under denna natt för att återvända till de hem de levde i förr. Detta sker innan det nya året går in.

Vad de onda själarna beträffar, sitter de fängslade i djurkroppar i tolv månader. Precis som alla andra själar, släpps de ut på Halloween för att återvända till sina forna hem. De anser att de som bor i deras hus är ålagda att sätta ut mat på den kvällen. Denna mat ägnas Dödsguden så att han förlåter dessa onda själar så att de inte återvänder som djur. Skulle denna ceremoni inte utföras, kommer själen att förhäxa och förbanna hemmet. Dessa människor anser Halloween vara den bästa dagen på året, ty då är det som lättast att ta kontakt med själarna som vandrar runt i världen efter att deras herre har frigjort dem.