Sanningen är inte begränsad vid de fyra rättsskolorna

Fråga: Stämmer det att sanningen är begränsad vid de fyra rättsskolorna på så sätt att det inte är tillåtet att lämna deras ram…

Svar: Ingen har sagt det. Ingen har sagt att sanningen är begränsad vid de fyra rättsskolorna. Aldrig. Dock har människorna tvingats sluta sig till de fyra rättsskolorna när kunskapen sjönk och de lärda blev färre. Var skulle de ta vägen? De var tvungna att sluta sig till de fyra rättsskolorna. Det skall emellertid ske utan fanatism.