Sanningen är alltid klar och tydlig

Fråga: Kan ni säga något till muslimerna under dessa prövningar som är så oklara att de har blivit förvirrade så att de inte vet var sanningen är?

Svar: Sanningen är klar och tydlig och lov och pris tillkommer Allâh. Varje muslim vet var sanningen är, nämligen i att lyda Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följa den här religionen. Hur många och stora prövningarna än är så är sanningen klar och tydlig och lov och pris tillkommer Allâh. Det finns inga oklarheter kring den. Räddningen i den här prövningen ligger i följet av Qur’ânen och Sunnah och hålla fast vid muslimernas samling och ledare, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde när Hudhayfah bin al-Yamân (radhiya Allâhu ´anh) frågade honom om de många och stora prövningarna. Han frågade honom vad han skulle göra om han upplevde dem. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Håll dig till muslimernas samling och ledare.”

Först och främst skall vi hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah, lyda Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hålla fast vid den muslimska samlingen och deras ledare och be mycket. Be Allâh att Han avvärjer prövningarna och räddar muslimerna från deras ondska.