Sann tillit till Allâh

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 34-36

Frågeställare: Till fokus på kallet till Allâhs herravälde är att folk kan ställa frågor om att de arbetar på arbetsplatser som kräver rakning, västerländsk klädsel och annat. Här kommer kallet till Allâhs herravälde in i bilden där man knyter arbetaren vid Allâh och tron på Hans herravälde. Exempelvis lär han sig att Allâh är Försörjaren och att Han dagligen sänder ned uppehälle från himlen.

Svar: Tror han inte på att Allâh är Försörjaren?

Frågeställare: Jo.

Svar: Då får man påminna honom. Även de lärde ska påminnas om detta. Även den lärde kan ibland hamna i försumlighet trots att han inte glömmer att Allâh är Skaparen och Försörjaren. Därtill får han ta till sig åtgärder. När du gräver en brunn för att vattna träd och trädgården växer till sig – betyder detta att du inte tror på att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) förmår ge dig allt omnämnt utan handling och åtgärd? Tilliten är inte korrekt utan föreskrivna åtgärder. Ditt exempel är förbjudet. Allâh har förbjudit det. Rakning av skägg för arbetets skull är en förbjuden åtgärd. Ta inte till dig sådana åtgärder. Kämpa och jobba. Om du vill ha barn får du ta till dig korrekta åtgärder för att uppnå ditt mål. Om du vill äta får du kämpa för att skaffa mat på bordet samtidigt som du tror på att Allâh är Försörjaren:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

”Det är Allâh som är Försörjaren, den Starke, den Orubblige.”1

Kämpa på bara – Allâh har bestämt ditt uppehälle. Du saknar tillit tills du tar till dig åtgärder. Du ska dock inte förlita dig på åtgärder. Det är avguderi att förlita sig på åtgärder, och avskaffning av föreskrift att ignorera åtgärder. Gör varken det ena eller det andra. Ta till dig åtgärder och förlita dig på Allâh. Vissa säger att Allâh är Försörjaren varefter de väljer att sitta hemma och väntar på att Allâh ska försörja dem. Det är de latas tillit och ett förtal av föreskriften.

Jag fruktar att frågan innehåller Ashâ´irahs och Sûfiyyahs konspiration mot Salafiyyahs kall så att goda Salafiyyûn kan fara vilse. De vill anklaga dem för att sysselsätta sig med kallet till dyrkan av Allâh allena medan folk är okunniga om Allâhs herravälde. De vill distrahera Salafiyyûn från kallet till dyrkan av Allâh allena varefter vissa av dem faller offer.

151:58