Sann och falsk gudsdyrkan

Jesaja 66:1

1Så säger Herren:

Himlen är min tron

och jorden min fotapall.

Vad för ett hus kan ni bygga åt mig,

vad för en viloplats?

2Allt detta har mina händer gjort,

allt detta är mitt, säger Herren.

Den ödmjuke och förkrossade tar jag mig an,

den som bekymrar sig om mitt ord.

3Man slaktar tjurar och dräper människor,

man offrar får och bryter nacken av hundar,

man skänker matoffer och frambär svin,

offrar rökelse och hyllar avgudar.

De har valt att gå sina egna vägar

och njuter av sina vidrigheter.

4Därför har jag valt att gå hårt fram

och låter dem drabbas av det de fruktar.

Ty jag ropade men ingen svarade,

jag talade men de lyssnade inte,

de gjorde det som var ont i mina ögon,

valde det som misshagade mig.