Sann kärlek

Slavarnas kärlek till Allâh och Allâhs kärlek till slavarna är två verkliga kärlekar. Det finns inget behov av att tolka slavarnas kärlek som lydnad eller Allâhs kärlek som ärebetygelse. Allâhs kärlek tolkas bara av folk som dementerar Hans egenskaper. Enligt dem innebär kärlek hjärtats tendens och värme gentemot den älskade, vilket är omöjligt i förhållande till Allâh eftersom det liknar Honom vid skapelsen.

De som bekräftar Allâhs egenskaper och följer Salaf och imamerna anser att Allâhs kärlek till Hans slavar är en av Hans egenskaper och att den fordrar att Han ärar dem med Sin favör och givmildhet. Så beskriver Sig Allâh flera gånger i Qur’ânen. Exempelvis säger Han (ta´âlâ):

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ

Säg: ”Om ni älskar Allâh, följ mig och Allâh skall älska er.”1

Salaf och deras rättmätiga följare bekräftar det som bekräftas i Qur’ânen och Sunnah utan liknelse, jämförelse, förvrängning och förnekelse. Så som Allâh vet med en vetskap olik vår vetskap och förmår med en förmåga olik vår förmåga, älskar Han Sina slavar med en kärlek olik vår kärlek.

13:31