Sann gudsfruktan

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/554)

Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

”Troende! Frukta Allâh så som det åligger er att frukta Honom och dö endast som muslimer!”1

Det vill säga en gudsfruktan som tillkommer Honom. En sådan gudsfruktan innebär att slaven inte utelämnar något han ska göra eller gör något han ska utelämna och att han gör sitt yttersta för att uppnå det. al-Qurtubî sade:

”Uttolkare sade att när denna vers uppenbarades sade följeslagarna: ”Allâhs sändebud! Vem klarar av det?” De besvärades av den. Då uppenbarade Allâh:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”2

Därmed avskaffade denna vers den första versen. Det rapporteras från Qatâdah, ar-Rabî´ och Ibn Zayd. Muqâtil sade:

”Inget i ”Âl ´Imrân” har avskaffats frånsett denna vers.”

Det har också sagts att versen:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

Troende! Frukta Allâh så som det åligger er att frukta Honom och dö endast som muslimer!”

förklaras av versen:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”

Det vill säga att ni fruktar Allâh så som det åligger er att frukta Honom efter måttet av er förmåga. Det är mer korrekt. Ty avskaffning implementeras bara vid omöjlighet att kombinera två verser, vilket i detta fall är möjligt. Därför är det bättre.”

13:102

264:16