Sann frihet

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 234

Sann frihet ligger i att lyda Allâh (´azza wa djall), inte att låta människor göra vad de vill. Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade i ”an-Nûniyyah”:

De flydde från fångskap som de skapades för

och prövades istället med driftens och Satans fångskap

Varje människa som flyr dyrkan av Allâh kommer att hamna i Satans fångskap.