Sann barmhärtighet mot barn

Fråga: Skall barn under femtonårs åldern befallas att fasta liksom bönen?

Svar: Ja. Minderåriga barn som klarar av att fasta skall befallas att fasta. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) befallde sina barn att fasta. De lärda säger att förmyndaren skall befalla sitt barn att fasta. Syftet är att barnen tränas och vänjer sig vid fastan och att islams fundament ankras i deras själar. Men om fastan besvärar eller skadar dem, skall de inte påbjudas att fasta.

Jag påpekar detta eftersom vissa föräldrar förbjuder barnen att fasta. De gör rena motsatsen till vad följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) gjorde. Deras resonemang är att de benådar och tycker synd om barnen. I själva verket är det barmhärtigt att befalla barnen islamiska föreskrifter och vänja dem vid dem. Det är det som bevisar en bra uppfostran och ett gott förmyndarskap. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Alla är ni herdar och alla ansvarar ni för er flock. Ledaren är en herde över sin flock och han ansvarar för den. Mannen är en herde över sin familj och han ansvarar för den. Kvinnan är en herde och hon ansvarar för sin makes hem.”1

Förmyndarna skall frukta Allâh sett till sina barn och befalla barnen de islamiska föreskrifter som de befalls att befalla dem.

1al-Bukhârî (7138) och Muslim (1829).