Sänk dig till din frus och dina barns nivå

al-Bukhârî sade:

271 – Abûn-Nu´mân sade: Abû ´Awânah berättade för oss, från Ibrâhîm bin Muhammad bin al-Muntashir, från sin fader som sade:

”Jag berättade för ´Â’ishah att Ibn ´Umar sade: ”Jag tycker inte om att gå in i Ihrâm med parfym på mig.” ´Â’ishah sade: ”Jag parfymerade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varpå han hade samlag med sina hustrur. Efter det gick han morgonen till mötes i Ihrâm.”

Hadîthen bevisar hur nära ´Â’ishah var Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) då det var hon som personligen parfymerade honom. Må Allâh vara nöjd med henne och belöna henne väl för att ha tagit hand om vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är tvivelsutan en berömvärd egenskap som medför kärlek makarna emellan.

Det är så man skall vara med sin hustru. Mannen skall vara snäll, enkel och mjuk. Han skall sänka sig till hustruns nivå.

Man skall till och med sänka sig till barnens nivå. Det gjorde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade till den lille pojken Abû ´Umayr som hade en liten fågel som hette Nughayr. Han var glad över sin fågel liksom våra barn blir glada om de får en fågel. Den här fågeln dog. Därav brukade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skoja med pojken och säga:

”Vad hände med Nughayr, Abû ´Umayr?”