Sängar och överkast av eld

Allâh (ta´âlâ) sade:

”Helvetet skall vara deras vilorum och [lågorna] skall breda sig som ett täcke över dem.”1

Muhammad bin Ka´b, adh-Dhahhâk och as-Suddî sade:

”Vilorummet är sängar och täcke är överkast.”

Allâh sade:

”Vi har gjort helvetet till ett fängelse för de otrogna.”2

al-Hasan sade:

“Det vill säga vilorum och täcke.”

Qatâdah sade:

“Det vill säga en fängelsehåla som de är omringade i.”

Hawshab berättade att al-Hasan brukade säga när han hörde talas om helvetets folk:

“De har fått skor av eld och kläder av beck. Deras mat är av elden. Deras dryck är av elden. Deras sängar är av elden. Deras täcken är av elden. Deras hem är av elden. De befinner sig i den värsta boningen och deras kroppar upplever det värsta straffet av mat, smältning och krossning.”

al-Hasan sade också:

“Om en person från de första muslimerna gick in på en gravplats, ropade han: “Gravarnas folk! Efter lycksalighet behandlas ni av kedjorna i elden. Efter bomull och lin klär ni er i beck och eld. Efter att ha umgåtts med betjänter och tjänstefolk och kramat om hustrur umgås ni nu med Djävulen fastkedjade i helvetet.”

Wahb bin Munabbih sade:

“Vad gäller Eldens folk som verkligen är dess folk, så kommer de varken att vila, sova eller dö i Elden. De kommer att gå på elden. De kommer att sitta på elden. De kommer att dricka Eldens folks var. De kommer att äta från Zaqqûm-trädet. Deras sängar är av eld. Deras täcken är av eld. Deras skjortor är av eld och beck. Elden kommer att täcka deras ansikten.”

´Atâ’ al-Khurâsânî brukade kalla på sina reskamrater och säga:

“Att förrätta bönen under denna natt och att fasta under denna dag är enklare än att dricka var och järnbitar. Räddning! Räddning!”

Därefter började han förrätta bönen.

1 7:41

2 17:8